Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết

Hiện nay, Việt Nam cũng như trên thế giới có rất nhiều các sàn giao dịch crypto. Mỗi cá nhân, tổ chức sẽ dựa vào các tiêu chí khác nhau để xếp hạng uy tín đối với các sàn giao dịch này. Theo mmosatellite team, tiêu chí đánh giá độ tin cậy của một sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm các dữ liệu như sau:

  • List và báo cáo trên Coinmarketcap: 1 ★
  • Khối lượng trao đổi thực tế: 1 ★
  • Lượng người dùng follow: 1 ★
  • Tính thanh khoản, nạp – rút tiền, fee giao dịch: 1 ★
  • Ngôn ngữ hỗ trợ đa người dùng : 1 ★

Sàn giao dịch mua bán, trao đổi crypto tại Việt Nam

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 1

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 5

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 7

★★✩✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit exchange

•?((¯°·._.• ᗰᗰOᔕᗩTEᒪᒪIE •._.·°¯))؟•

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 9

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 11

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 13

★★✩✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 15

★✩✩✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Sàn giao dịch Crypto Quốc tế

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 17

★★★★★


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 19

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 21

★★★★★


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 23

★★★★★


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

•?((¯°·._.• ᗰᗰOᔕᗩTEᒪᒪIE •._.·°¯))؟•

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 25

★★★★★


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 27

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 29

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 31

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

•?((¯°·._.• ᗰᗰOᔕᗩTEᒪᒪIE •._.·°¯))؟•

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 33

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 35

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 37

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 39

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2


Visit Exchange

Còn rất nhiều những sàn giao dịch crypto quốc tế tôi không thể liệt kê hết chúng ở trên đây. Trang này sẽ cập nhật liên tục những sàn giao dịch mới cho những bạn quan tâm tới lĩnh vực đầu tư mới mẻ này.

Chúc các bạn có một ngày hoàn hảo ☺.

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 41

Crypto

Tôi là một người yêu thích công nghệ. Tôi thích đọc tất cả những thứ mà mình lượm nhặt được và có chút đam mê viết lách cho dù không sành sỏi như dân nhà nghề ☻. Tất cả chia sẻ ở đây là làm vì đam mê chứ làm gì có tiền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *