Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết - Cryptocurrency

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết

Hiện nay, Việt Nam cũng như trên thế giới có rất nhiều các sàn giao dịch crypto. Mỗi cá nhân, tổ chức sẽ dựa vào các tiêu chí khác nhau để xếp hạng uy tín đối với các sàn giao dịch này. Theo mmosatellite team, tiêu chí đánh giá độ tin cậy của một sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm các dữ liệu như sau:

  • List và báo cáo trên Coinmarketcap: 1 ★
  • Khối lượng trao đổi thực tế: 1 ★
  • Lượng người dùng follow: 1 ★
  • Tính thanh khoản, nạp – rút tiền, fee giao dịch: 1 ★
  • Ngôn ngữ hỗ trợ đa người dùng : 1 ★

Sàn giao dịch mua bán, trao đổi crypto tại Việt Nam

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 2

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 4

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 6

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 8

★★✩✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit exchange

•?((¯°·._.• ᗰᗰOᔕᗩTEᒪᒪIE •._.·°¯))؟•

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 10

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 12

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 14

★★✩✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 16

★✩✩✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Sàn giao dịch Crypto Quốc tế

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 18

★★★★★


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 20

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 22

★★★★★


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 24

★★★★★


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

•?((¯°·._.• ᗰᗰOᔕᗩTEᒪᒪIE •._.·°¯))؟•

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 26

★★★★★


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 28

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 30

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 32

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

•?((¯°·._.• ᗰᗰOᔕᗩTEᒪᒪIE •._.·°¯))؟•

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 34

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 36

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 38

★★★✩✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 40

★★★★✩


Một số sàn giao dịch bitcoin uy tín bạn nên biết 3


Visit Exchange

Còn rất nhiều những sàn giao dịch crypto quốc tế tôi không thể liệt kê hết chúng ở trên đây. Trang này sẽ cập nhật liên tục những sàn giao dịch mới cho những bạn quan tâm tới lĩnh vực đầu tư mới mẻ này.

Chúc các bạn có một ngày hoàn hảo ☺.

Bình Luận