Faucet list – Mining list

Kiếm Bitcoin từ vòi (faucet) như thế nào?

Rất đơn giản, đầu tiên bạn chỉ cần có một ví lưu trữ Bitcoin, bạn copy địa chỉ ví Bitcoin đó dán vào các vòi claim miễn phí. Do số Bitcoin mỗi lần nhận từ vòi là rất nhỏ nên bạn phải tạo một loại ví đặc biệt để nhận mà không mất phí giao dịch.

Tôi đang dùng ví tại Faucet Pay ( ví thanh toán vi mô giống Faucet Hub), bạn có thể đăng ký ví tại Faucet Pay bằng link bên dưới:

faucetpay


Lấy địa chỉ ví Bitcoin trên Faucet Pay: Dashboard –> User Dashboard –> Deposit –> Copy địa chỉ ví.

faucetpay2

Thông thường mỗi vòi sẽ cho bạn từ 5 – 20 satoshi mỗi lần claim, thời gian để claim kế tiếp thường là từ 5 phút – 30 phút.

SITE BITCOIN
Faucet Pay Faucet list - Mining list 1 visit website
Coin Adster coinadster visit website
More Money more-money visit website
Faucet Crypto faucetcrypto visit website
Micha Bitco michabitco visit website
Star Bits starbits visit website
Big BTC  bigbtc visit website
Rush Bitcoin rushbitcoin visit website
Claim Bits claimbits visit website
Focus Games focusgame visit website
Free Cardano free-cardano visit website
Go Bits gobits visit website
Konstantinova konstantinova visit website
Bits Free bitsfree visit website
Bit Flicker bitflicker visit website
Larvel Faucet larvenfaucet visit website
XFaucet xfaucet visit website

 

 

Ledger Nano X - The secure hardware wallet
Tắt quảng cáo [X]