Faucet list - Mining list - Cryptocurrency

Faucet list – Mining list

Kiếm Bitcoin từ vòi (faucet) như thế nào?

Rất đơn giản, đầu tiên bạn chỉ cần có một ví lưu trữ Bitcoin, bạn copy địa chỉ ví Bitcoin đó dán vào các vòi claim miễn phí. Do số Bitcoin mỗi lần nhận từ vòi là rất nhỏ nên bạn phải tạo một loại ví đặc biệt để nhận mà không mất phí giao dịch.

Tôi đang dùng ví tại Faucet Pay ( ví thanh toán vi mô giống Faucet Hub), bạn có thể đăng ký ví tại Faucet Pay bằng link bên dưới:

faucetpay

Lấy địa chỉ ví Bitcoin trên Faucet Pay: Dashboard –> User Dashboard –> Deposit –> Copy địa chỉ ví.

faucetpay2

Thông thường mỗi vòi sẽ cho bạn từ 5 – 20 satoshi mỗi lần claim, thời gian để claim kế tiếp thường là từ 5 phút – 30 phút.

BITCOIN
Site name Paid this week View
Faucet Pay Sponsored visit website
Coin Adster 0.02627 BTC (162.08 USD) visit website
More Money 0.01907 BTC (117.71 USD) visit website
Faucet Crypto 0.01512 BTC (93.30 USD) visit website
 Micha Bitco 0.01378 BTC (85.07 USD) visit website
Star Bits 0.00928 BTC (56.95 USD) visit website
Big BTC  0.00909 BTC (55.76 USD) visit website
Rush Bitcoin 0.02125 BTC (141.57 USD) visit website
Claim Bits 0.02044 BTC (136.21 USD) visit website
Focus Games FGN Token Δ visit website
Free ADA ADA coin Δ visit website
Go Bits 0.01926 BTC (127.23 USD) visit website
Konstantinova 0.01006 BTC (66.70 USD) visit website
Bits Free 0.00914 BTC (60.64 USD) visit website
Bit Flicker 0.00865 BTC (57.38 USD) visit website
Larvel Faucet 0.00793 BTC (52.59 USD) visit website
XFaucet 0.00756 BTC (50.11 USD) visit website
Bình Luận